ลวดหนามหีบเพลง


เป็นลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูง ลักษณะเป็นแถบหนามหุ้มจับบนลวดแกนนำมาขดเป็นวงกลมหลายวง มีวงยืดยึดวงข้างเคียงให้ติดกัน

ด้วยระยะทางที่สม่ำเสมอ สามารถยืดออกเป็นตาข่ายแถบหนาม และสามารถเก็บเข้าเป็นขดได้อย่างเดิมลักษณะเหมือนหีบเพลง

ใช้สำหรับเป็นเครื่องป้องกันและกีดขวางได้ดี ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพอย่างดี

 

 BTO-22 Crisscross Type 

 

 

ตารางแสดงคุณสมบัติของลวดหนามหีบเพลงชนิด BTO-22

เส้นผ่าศูนย์กลาง (O.D.)

ความยาวที่เหมาะสมติดตั้ง
(Max. Available Length)

จำนวนวง
( Spirals)

คุณลักษณะการใช้งาน
(Application)

ก่อนติดตั้ง

หลังติดตั้ง

450

430

12 M

102

• โรงงานอุตสาหกรรม
• ที่พักอาศัย
• สถานที่ ที่มีรั้วสูงอยู่แล้ว

500

480

12 M

102

600

570

12 M

72

• รั้วกำแพงที่ต้องการเพิ่มความสูง
• เรือนจำ, สถานทูต,สถานที่ราชการ
• สนามบิน

700

670

12 M

72

900

840

9 M

56

• สถานที่ต้องการใช้วางที่พื้น
• ตั้งกีดขวางทางชั่วคราว
• บริเวณกำลังก่อสร้าง

       

 

A : ความหนาของใบมีด  : 0.5+/-0.05 mm.
B : ขนาดลวดแกน    
: 2.5+/-0.1 mm.
C : ความยาวใบมีด : 22+/-1 mm.
D : ความสูงใบมีด : 16+/-1 mm.
E : ระยะห่างใบมีด : 34+/-1 mm.

Remark 

1. Material : Galvanized/Stainless Steel

2. Packing  : Carton  or Anti -Rust Paper

3. Special size order is also welcomed

 CBT-60 Single Coiling Type 

 

 

 

ตารางแสดงคุณสมบัติของลวดหนามหีบเพลงชนิด CBT-60

เส้นผ่าศูนย์กลาง (O.D.)

ความยาวที่เหมาะสมติดตั้ง
(Max. Available Length)

จำนวนวง
( Spirals)

คุณลักษณะการใช้งาน
(Application)

ก่อนติดตั้ง

หลังติดตั้ง

500

480

12 M

48

• หนามใบมีดยาว, แหลมคม

700

670

12 M

48

 

A : ความหนาของใบมีด  : 0.5+/-0.05 mm.
B : ขนาดลวดแกน    
: 2.5+/-0.1 mm.
C : ความยาวใบมีด : 60+/-1 mm.
D : ความสูงใบมีด : 21+/-1 mm.
E : ระยะห่างใบมีด : 100+/-1 mm.

Remark 

1. Material : Galvanized/Stainless Steel

2. Packing  : Carton

3. Special size order is also welcomed

 BTG-26 

 

 

ตารางแสดงคุณสมบัติของลวดหนามหีบเพลงชนิด BTG-26

เส้นผ่าศูนย์กลาง (O.D.)

ความยาวที่เหมาะสมติดตั้ง
(Max. Available Length)

จำนวนวง
( Spirals)

คุณลักษณะการใช้งาน
(Application)

ก่อนติดตั้ง

หลังติดตั้ง

450

430

12 M

102

• ใช้กับบ้านที่เน้นความสวยงาม
• โรงงานอุตสาหกรรม
• ที่พักอาศัย
• สถานที่ ที่มีรั้วสูงอยู่แล้ว
• รั้วกำแพงที่ต้องการเพิ่มความสูง
•  เรือนจำ, สถานทูต, สถานที่ราชการ
• สนามบิน
• สถานที่ต้องการใช้วางที่พื้น
• ตั้งกีดขวางทางชั่วคราว

500

480

12 M

102

600

570

12 M

72

700

670

12 M

72

900

840

9 M

56

960

900

9 M

56

 

A : ความหนาของใบมีด  : 0.5+/-0.05 mm.
B : ขนาดลวดแกน    
: 2.5+/-0.1 mm.
C : ความยาวใบมีด : 26+/-1 mm.
D : ความสูงใบมีด : 17+/-1 mm.
E : ระยะห่างใบมีด : 45+/-1 mm.

Remark 

1. Material : Galvanized/Stainless Steel

2. Packing  : Carton

3. Special size order is also welcomed

 

       

      

 

 

  

 

บริษัท แอล.เอ.อินดัสทรี จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่าย ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (ไวร์เมช) และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ตะปูตอกไม้ ลวดเหล็กตัดตรง ลวดเหล็กรีดเย็นคาร์บอนต่ำ ลวดผูกเหล็ก ลวดหนาม ลวดชุบสังกะสี ลวดตาข่ายทอ ลวดตาข่ายสาน ลวดหนามหีบเพลง สินค้าของเรารับประกันคุณภาพและมาตรฐาน
 
 
 
บริษัท แอล.เอ.อินดัสทรี จำกัด 151/69,152/69 หมู่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 (T) 02-810-9656-8 / 02-808-5041-2 (F) 02-810-0166 (E) la.wiremesh@gmail.com