Like!  0 
ไทยEnglish
สวัสดี

สินค้าของเรา

   ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

   ลวดเหล็กรีดเย็นคาร์บอนต่ำ

   ลวดหนามหีบเพลง

   ลวดหนาม

   ลวดเหล็กตัดตรง

   ลวดชุบสังกะสี

   ลวดผูกเหล็ก

   ลวดตาข่ายทอและสาน

   ตะปูตอกไม้

บริษัท แอล.เอ.อินดัสทรี จำกัด

 

บริษัท แอล.เอ.อินดัสทรี จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่าย ตะแกรงเหล็ก (ไวร์เมช) โดยใช้เครื่องจักร
ทันสมัย
ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ออกสู่ตลาดเพื่อส่งเสริมให้วงการเหล็กและวัสดุก่อสร้าง มีความก้าวหน้าต่อไปโดยยึดมั่นคำพูด
ที่ว่า
" คำนึงถึงผู้ใช้ มั่นใจในคุณภาพ "

                        

ติดต่อเรา

โทร      : 02-810-9656-8
              02-808-5041-2
แฟ๊กซ์  : 02-810-0166

Email  : la.wiremesh@gmail.com

 

 

บริษัท แอล.เอ.อินดัสทรี จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่าย ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (ไวร์เมช) และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ตะปูตอกไม้ ลวดเหล็กตัดตรง ลวดเหล็กรีดเย็นคาร์บอนต่ำ ลวดผูกเหล็ก ลวดหนาม ลวดชุบสังกะสี ลวดตาข่ายทอ ลวดตาข่ายสาน ลวดหนามหีบเพลง สินค้าของเรารับประกันคุณภาพและมาตรฐาน
Like!  0 
Bookmark and Share
บริษัท แอล.เอ.อินดัสทรี จำกัด 151/69,152/69 หมู่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 (T) 02-810-9656-8 / 02-808-5041-2 (F) 02-810-0166 (E) la.wiremesh@gmail.com